Prosinec 2017

Toto je smluva, ktorú uzavriem s nimi ...

17. prosince 2017 v 17:41 | adina christie |  Z listu Židom
Toto je smluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán:
Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle
a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem.
A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.

Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej -
ktorý to vchod nám vysvätil ako cestu novú a živú cez oponu,
to jest cez svoje telo - a veľkého kňaza nad domom Božím,
pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery majúc pokropené srdcia
a tak očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou
držme vyznanie nádeje neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zasľúbil.

A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske
a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho shromaždenia,
ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej,
čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.
Žid 10,16-25

Ty klopeš na dvere

13. prosince 2017 v 23:12 | adina christie |  Žalmoviny - nové piesne
To Ty klopeš na dvere mojich bezsenných nocí.
Ty klopeš na dvere, keď sa dívam napravo
či naľavo a nepozerám na priamu cestu;
aj vtedy, keď pátram v minulosti, že čo bolo,
a čo by bolo, keby…
keď sa mi zdá, že si na mňa zabudol...
klopeš mi neustále,
kedy sa už započúvam do tvojich klopaní.
Možnože počujem v diaľke pomalý rytmus,
na ktorý poviem: asi to nič nebolo,
možno sa mi to len zdalo, nemám najlepší sluch.
Divím sa, že Ťa to nerozhodí;
Ty si naozaj trpezlivý, Pane!
Ako je to teda?
Možno je to ako moja hra na gitare;
jedného dňa ma azda poslúchnu moje neohybné prsty
a ja započujem Tvoj rytmus tam, kde teraz nie je…
Viem, Ty mi rozumieš aj keď poviem slovo,
ktoré nemá zmysel, lebo Ty počúvaš moje srdce.
Koľko klopaní na dvere som už prešvihla?
A koľko večerí s mojím Bohom?
A stále klopeš na moje dvere…
A viem, že som počula dnes v mojom duchu,
že si zaklopal a bolo to ako zjavenie a povedala som:
To Ty klopeš na dvere, Pane!

"Hľa, stojím pri dveriach a klepem.
Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere,
vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou."
Zj 3,20