Květen 2017

Než začneš stavať

19. května 2017 v 12:45 | adina christie |  Premýšľanie
Než začneš stavať dom spočítaj si náklady na jeho stavbu, aby sa nestalo, že ho nebudeš vládať dokončiť a vyjdeš pred susedmi na smiech a budú o tebe hovoriť: Tento človek položil základ stavby a nevie dokončiť.

Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť?29 Aby snáď, keď by položil základ a nemohol dovŕšiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu30 a hovoriť: Tento človek začal staväť a nemohol dovŕšiť.

31 Alebo ktorý kráľ idúc proti inému kráľovi do boja nesadne prv a neporadí sa, či môže s desať tisícami stretnúť sa s tým, ktorý s dvadsať tisícami ide na neho?32 Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj.33 Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Lk 14,28-33


Tento Ježišov monológ je, zdalo by sa na prvý pohľad, podobenstvom na to, čo povedal učeníkom zástupu len chvíľu predtým: "A išly s ním mnohé zástupy, a on obrátiac sa povedal im:26 Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom.27 A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom." Lk 14,25-27


A na druhý pohľad, verím, že Pán nám odporúča urobiť si predtým, ako sa rozhodneme Pána nasledovať, predbežné účtovníctvo tohoto dôležitého životného kroku. Ono nám totiž jasne ukáže, či na to máme. Tu je použité čosi ako podvojné účtovníctvo: má dať a dal, kde na strane "má dať" je obsah slova z Lk 14,25-27 a na strane "dal" je to, čo nám bude postupne pripísané na náš imaginárny účet, ako odpoveď na požiadavku strany "má dať".


Takže, keď chceme niesť svoj kríž a nasledovať Pána, je rozumné poznať sumu nákladov, čo nás to bude stáť. A hneď zacvakáme tým najdrahším, čo máme. V žiadnom prípade sa nebudeme o náš vzácny poklad naťahovať; nikto nám ho neberie nasilu a vzdávame sa ho úplne slobodne, bez akéhokoľvek nároku naň. To platí nielen o našej rodine, ale aj o našej vlastnej duši. A keď sa pokúsime o to, oddeliť sa pre Pána, zistíme, že sme ich na mnoho spôsobov vlastnili a že je skutočne ťažké vkročiť do úplnej slobody. Našťastie to milosť Božia urobí za nás.


Ďalším, azda, podobenstvom k nasledovaniu Pána je obraz kráľa s desaťtisícovým vojskom, ktorý sleduje taktiku kráľa tiahnuceho proti nemu s dvadsaťtisícovým vojskom; či je teda rozumné vytiahnuť s desaťtisícovým vojskom a ísť naproti kráľovi, ktorý má moc nad dvadsiatimi tisícami a či nebude istejšie poslať poslov a žiadať o pokoj, kým je na ceste.


Tento obraz mi vždy pripomína, že sme vo vojne, ale napriek tomu, že nie sme nejakí veľkí, náš Boh bojuje za nás. On si z obľubou vysiela do boja proti nepriateľovi smiešne jednotky, pozostávajúce z niekoľko málo vojakov. To sú tí vyslanci Boha. Nesedia v úkryte, naopak, sú nepriateľovi viditeľní, sú ľahkým terčom. Nepriateľ sa od smiechu chytá za brucho a nakoniec zostáva v šoku ako porazenec. Vyslanci sú odvážni, ich štítom je viera v Boha. On bude bojovať s nimi; víťazstvo je isté.


Áno, je dobré spočítať náklady a poznať celú sumu za budúcu stavbu a na základe toho sa rozhodnúť či stavať, alebo nestavať. Moja skúsenosť je, že som si toto predbežné účtovníctvo neurobila a často som stála na pokraji krachu. Postupne sa to účtovníctvo začalo črtať z toho neviditeľného na poznateľné, kde som spoznala sumu stavby a že na to nemám. A tu ma Boh potreboval dostať, aby mi oznámil, že On na to má, nech Ho len pustím k tomu a nasledujem Ho.

Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. Lk 14,33