Září 2016

Domov(Deň, keď som zmenila adresu)

29. září 2016 v 21:57 | adina christie |  Poznámky blázna pre Krista
Tento článok som napísala vo februári tohto roku na vtedy danú tému týždňa, ako o tom, píšem nižšie a teraz vydávam podľa istého načasovania, keď vietor veje kam chce a prevetral stránky mojich dokumentov natrafiac na tento článok.


To, čo teraz napíšem, tak verím, že ľudia, aspoň niektorí, si pomyslia, že som šiši; ďalší budú hovoriť, že už z tej pýchy mi asi haraší, čo je to isté ako to prvé. A potom, ešte neviem, čo všetko by si ľudia mohli pomyslieť a tak, suma sumárum, spočítala som náklady a vyšlo mi, že napíšem. Lebo, viete, nechcem nevyznať Pána Ježiša pred ľuďmi, keď môžem, ale nielenže môžem, som priam vyzvaná k tomu. Veď téma týždňa je "Domov". A môj domov je v kráľovstve Božom u Pána Ježiša.


Aj keď si teraz pomyslíte, že je to rozprávka, čiže bájky, čítajte ďalej, nech viete, čomu neveríte. Môže sa totiž stať, že ako sa bude blížiť ten dlho očakávaný deň, tak to budete počuť znova a vaše srdce bude nekontrolovateľne jasať, lebo bude počuť niečo tak známe a drahé a predsa tak vzdialené, že bude sa chcieť rozbehnúť tým smerom a dostihnúť nádej, uchmatnúť si ju ako najväčšie bohatstvo.


Ako som už párkrát písala, Pán Ježiš ma navštívil vo sne; bolo to v roku 2004 v októbri. Bol v kráľovskom rúchu, na hlave koruna a hovoril mi: "Splním ti všetko, čo som sľúbil!" Potom prešiel cez moje telo ako duch. Keď som sa na to zobudila, ešte som počula ten zvláštny hlas a cítila som miesto, ktorým prešiel cezo mňa. Nebudem zase opakovať ako som toho tajomného muža chcela identifikovať a donekonečna som premýšľala, kto to môže byť a čo to môže byť, to, čo mi sľúbil? A hľadala som v knihách, aby som zistila jeho totožnosť, ale až v Biblii som ho našla, že je to Pán Ježiš.


No, a ako môžem tvrdiť, že je to akurát Pán Ježiš? Lebo som sa do Neho zamilovala na život a na smrť!
No, ale to sa ti len zdá, mohol to byť hocikto. No práve, mohol to byť hocikto, a ja milujem Pána Ježiša :) Inak, Biblia je plná Jeho zasľúbení.
Tých šesť rokov, kým som Pána Ježiša spoznala osobne, bolo veľmi zvláštnych; prirovnala by som to k internetovej známosti :D Ste po uši zaľúbení do niekoho, kto možno existuje iba vo vašich predstavách, ale páči sa vám, ako vám dvorí, nešetrí lichôtkami a je taký tajomný, že dovidenia. A môžete s ním rozprávať koľko len chcete, nemôže sa stať, že by nemal čas, alebo nebodaj signál :)


Nevedela som v tej dobe, že tento vzťah môže nadobudnúť úplne iný rozmer, než ako očakávame od svetských spojení; a spoločné je snáď len to, že jedného dňa nám nebude stačiť interaktívny život a budeme sa chcieť svojej lásky dotknúť, budeme ju chcieť spoznať; budeme si až bytostne uvedomovať to prázdno v srdci, ktoré môže zaplniť len prítomnosť lásky, jej neviditeľné zhmotnenie v priestore a čase. Nevedela som, že na svete existuje kopa bláznov zamilovaných do Krista. Ja som šesť rokov nepoznala ani jedného a pritom to bol kľúčový moment k tomu, aby som prešla zo stavu snívania do stavu prebudenia a života v Ňom a v Jeho kráľovstve.


Tých šesť rokov bolo nekonečne dlhých a únavných. Môj život, ktorý bol vtedy plný strastí a bolesti, ktorý opäť len zľahka preskočím, lebo už bolo fakt dosť spomínania a už končím s obzeraním a vŕtaním sa vo vlastných ranách, dospel do bodu, keď som začala hľadať niečo, čo bolo dovtedy len nádejou strácajúcou sa vo vlnách rozbúreného mora; začala som kopať do tvrdej zeme a hľadať ten poklad, niečo, čo predsa musí existovať, veď sa ma to celé roky dotýkalo! Tá tvrdá zem, to bolo to moje srdce bez prameňa, bez výživy môjho Pána.


Takže v roku 2010 som sa rozhodla, že neprestanem hľadať, kým Ho nenájdem. Po niekoľkých mesiacoch prišlo pravé vykúpenie. On sa mi dal spoznať. Stal sa realitou môjho života, vernou súčasťou mojich radostí aj mojich bolestí. On, ktorý je Láska, prišiel a chodil medzi nami a učil nás spravodlivosti a milosrdenstvu, pokore a trpezlivosti. Prišiel od Otca nebies, aby svojou smrťou na kríži zachránil celý svet a očistil ho od hriechu, aby mal nádej večného života každý, kto verí v Neho.


Ján 3,16
Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.Plesanie srdca (4)

27. září 2016 v 17:35 | adina christie |  Žalmy

Umy sa v jazere Siloe

Umy sa v jazere Siloe,
a budeš vidieť,
Umy sa v Ňom,
ktorý prišiel k tebe
z výsosti moci Poslaný.
Choď, kým je deň,
kým je na svete Svetlo,
lebo prichádza noc,
keď nikto nebude môcť pracovať...


Moja láska k Tebe, Pane

Moja láska k Tebe, Pane,
sa nikdy nezmení.
Za všetko môžeš Milovaný,
v Tebe je jediný kríž:
Len Ty si umrel za mňa,
smrť si Ťa vzala na pár dní,
len v Tebe je moja spása,
kráľovstvom večným ja môžem žiť!


Nechcem nič, len Teba mať, Pane môj

Nechcem nič, len Teba mať, Pane môj
vo svete, čo stále chce byť iba svoj.
A hoci mám všetky predpoklady
zaradiť sa medzi svet,
nič iné ma však nebaví,
len s Tebou chcem kríž niesť:

Len Krista, len Krista, len Teba chcem!
Len Krista, len Krista, iba v Ňom zostať smiem!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Mám v srdci diamanty, Pane môj,
sú to kvapky krvi z Teba, je to znoj!
A hoci mám ešte k svetu blízko,
v Tebe je môj celý svet, len s Tebou Milovaný,
len s Tebou chcem kríž niesť:

Len Krista, len Krista, len Teba chcem!
Len Krista, len Krista, iba v Ňom zostať smiem!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!


Sláva Ti, Bože...

Sláva Ti Bože, ktorý si mi dal aj dnes slnko na oblohe!
Hoci je zamračené, Ty mi svietiš, Pane,
a Tvoje svetlo je viac ako deň aj noc dohromady,
viac ako všetky dni a noci sveta, ktorý si Ty stvoril,
lebo Tvoje svetlo nikdy nevyhasne,
ako nevyhasne Tvoja láska,
ako sa nestratí ani jedno slovo, ktoré si nám dal,
ako je večná Tvoja milosť, ktorou nás žehnáš,
a to od počiatku sveta, až podnes, a naveky
(Modlitba)


Ja s Pánom chodím

Ja s Pánom chodím a nehanbím sa za to.
On vo mne býva a ja bývam v ňom.
Ja slabá som, On silný je,
silný Boh, Pán neba a zeme!
Pre jeho milosť spoznala som svetlo,
našla som večný život.
Ja čakám na Nový Jeruzalem,
moju nádej mi nevezme nikto.


Aj kedˇsú dni šedivé

Aj kedˇsú dni šedivé a beznádej ma chytá,
Ty prídeš a ma objímeš,
radosťou moje srdce zaplesá.
Dni beznádeje sa minuli,
niet po nich ani chýru, ani slychu.
Daždivé dni mi ovenčíš dúhou,
moju posteľ vyzdobíš baldachýnom pokoja.
V srdci mám nežnosť, Duch lásky ma napája.
Ty si môj Kristus, moja láska jediná!


Ja v Teba dúfam, Pane

Ja v Teba dúfam, dúfam, Pane
a prosím Ťa, prosím neustále:
Vezmi ma na krídla svoje,
nech pocítim stav beztiaže,
nech uvidím z Tvojej prespektívy,
to, čo sa vierou v Teba vidí.
Nech len Tvoju radosť prežívam,
nech plesám v Tebe, môj Bože nádeje!

Lebo tak Boh miloval svet

Lebo tak Boh miloval svet,
že dal svojho Jednorodeného Syna,
aby nikto nezahynul,
ale aby každý, kto uverí v Neho,
mal večný život.

podľa Ján 3,16

Vzývam Ťa

Vzývam Ťa v deň súženia
a Ty ma vytrhneš,
a budem Ťa oslavovať,
sláva Ti, môj Pane!

Plesanie srdca (3)

27. září 2016 v 17:28 | adina christie |  Žalmy
Aké je byť v Božích dlaniach?

Aké je byť v Božích dlaniach?
Ich steny sú popísané menami,
menami svätých Božích milovaných,
v jediné meno spojených:
Vo meno Krista, Kráľa,
prvotiny z mŕtvych vzkriesených,
víťazných synov Otca,
v Kristovi znovuzrodených
Aké je byť ukrytý v Kristu?
Jedine v ňom sme slobodní,
Jedine On je cesta, pravda, život,
v Duchu sme Jeho príbytok Boží.
Sláva, sláva, sláva Pánovi!


Evanjelium Krista

Evanjelium Krista je tá pieseň
Tvojej zmluvy.
Evanjelium Pána je tá dobrá zvesť,
keď Ježiš prišiel každého spasiť,
vyvoliť si všetkých, o ktorých predzvedel,
že uveria v Božieho Syna,
že On za nás umrel
a každý hriech pribil na kríž,
že smrť už nepanuje viac.
A ten, kto uverí v Krista,
že on je Ten Mesiáš, má večný život.
Božie kráľovstvo sa priblížilo,
verte evanjeliu…


Moje pery túžia šepkať Tebe ľúbe vety

Moje pery túžia šepkať Tebe ľúbe vety,
láska je silná a zázračná.
Z Tvojho Ducha vanie tá najväčšia.
Objímaš nás,
prosím Ťa nikdy nás nepusť.
Veď nás Pane,
nech len s Tvojim Duchom kráčame,
veď nás, nech sa ničoho nebojíme.
Nech nás Tvoje Slovo vedie stále vpred
nech satak stane ako Ty chceš,
neustále a naveky!
Autor: Vierka Horváthová


Náš Otče

Náš Otče, ktorý si v nebesiach,
nech sa posvätí Tvoje meno,
nech príde Tvoje kráľovstvo,
nech sa stane Tvoja vôľa,
ako v nebi, tak i na zemi.
Dávaj nám náš povšedný chlieb
každého dňa
a odpusť nám naše hriechy,
ako aj my odpúšťame
každému svojmu vinníkovi.
A neuvoď nás v pokušenie,
ale nás zbav zlého. Amen
lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň.
Podľa: Mt 6,9-13


Pretože ste spoznali Otca

Pre Jeho meno, dietky,
sú vám odpustené hriechy.
Ó, otcovia, spoznali ste Toho,
ktorý je od počiatku!
Ó, mládenci, zvíťazili ste nad zlostníkom!

Ty si naše svetlo, Pane!

Pretože ste spoznali Otca,
spoznali ste Toho, ktorý je od počiatku.
Ste silní a slovo Božie zostáva vo vás,
a zvíťazili ste nad zlostníkom!

Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy.

podľa 1 Ján 2, 12-14

Plesanie srdca (2)

27. září 2016 v 17:23 | adina christie |  Žalmy
Láska, pravda, život

Ak hľadáš pravdu, daj sa usvedčiť z lži.
Ak hľadáš lásku, zabudni pre seba žiť.
Ak hľadáš Milosť, ver, že Kristus za teba umrel,
aby si mohol žiť. On je láska, pravda, život.
Ten, kto ho našiel, nebeské kráľovstvo zdedí.
Miesto, kde Boh bude v tvojom strede,
miesto, kde On každú slzu vysuší,
aby si naveky oslavoval Boha v anjelskej piesni piesní.


Dnes večer

Ó, Pane drahý, pre moju lásku,
ešte raz sa na Teba idem podívať.
Ešte raz chcem vidieť ako žiariš,
a až potom sa uložím spať.
Snívaj sa mi, drahý Otec nebeský.
Chcem vnímať Tvoju blízkosť a ničoho sa nebáť.
Len Tvoja láska ma zohrieva,
ó, Otče drahý, a moja je tisíckrát väčšia, ako predtým.
Vnímam Ťa! Počujem Ťa! Milujem Ťa!
Si Ten, ktorý ma stráži, ó, Otče drahý!
autor: Vierka Horváthová


Svätý si a obdivovaný, Pane

Svätý si a obdivovaný už celé veky mnohými národmi.
Drahý si a milovaný, len pri Tebe sa cítim bezpečne.
Svätý muž, môj Ježiš Kristus, Pán pánov,
veľká láska sála z Teba do všetkých kútov sveta.
Chcem Ti dokázať, že som vhodná pre Teba,
nie, Pane, túžim byť hodná Tvojho mena...
autor: Vierka Horváthová


Zachráň ma, ó, Bože!

Zachráň ma, ó, Bože a ponáhľaj sa mi na pomoc,
lebo mám prázdno v duši a moje srdce zviera bolesť,
a radosť nenachádzam, aj keď tak úpenlivo hľadám,
priatelia sa mi obrátili chrbtom,
moja duša je osamelá, vyprahnutá na kosť.
Zľutuj sa Ty, ktorý sa zľutúvaš a nadvihni moje bremeno,
buď milostivý, ó, Bože!


Otče, ktorý si na nebesiach

Otče, ktorý si na nebesiach,
ktorý si dal Syna na zem,
Tebe spievame so slzami v očiach.
Tvoja bolesť sa nás tak dotýka.
Tvoj Milovaný umrel za nás,
na kríži On pribil každý hriech človeka.
Svojou smrťou smrť zabil,
aby sme neumreli, ale aby sme večnost mali
v Tom milovanom Božom Synovi.


Keď sa ťa dotkne Pán Ježiš Kristus

Keď sa ťa dotkne Pán Ježiš Kristus,
roztrhnú sa nebesá,
všetko zažiari v tom Jeho svetle,
hviezdy ti zablikajú.
V Ňom nájdeš pokoj a lásku,
odvahu milovať Jeho cirkev.
A všetko, všetko zažiari v tom Jeho svetle,
aby sa zachránili duše.

Plesanie srdca (1)

27. září 2016 v 17:21 | adina christie |  Žalmy

Každé ráno Ťa chválim, Pane

Každé ráno Ťa chválim, Pane!
Každý deň si môj Boh!
Až na vrch Sion stúpa Tvoj Duch vo mne.
Viem, je to pieseň lásky, Pane!
Lebo Ty vo mne objímaš každé stvorenie.
Lebo si moja flauta, keď sa Tvoj Duch vo mne zaskvie.
Na srdce mi píšeš lásky tanec.
Ty rozprestieraš moje paže na objímanie.
Jediným objatím sa vo mne pohne láska k Tvojim svätým.
V Tebe, Pane, bozkávam všetky hviezdy.
Mesiac aj slnko taje v milosti Božej.
Každé ráno otváram dvere.
Každé deň Ti, vrúcne spievam.
Môj Bože! Môj Bože, milujem Ťa!


Keď vylievaš zlato do formy

Keď vylievaš zlato do formy, už je dobre.
Sme Ti tak podobní.
Koľkokrát si nás prepálil,
kým si nám dosvedčil rýdzosť,
ten drahý kov, Tvojím Duchom čistený?
Veď mávali sme bolesti predpôrodné.
V bolestiach sme plakali: Až dokedy, Pane?
A Ty si povedal: Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem,
vychovávam a trescem. Rozhorli sa teda a kajaj sa!
Chceme Ti byť podobní!
Ó, sláva Ti, Bože!


Pre živú nádej si nás vzkriesil...

Pre živú nádej si nás vzkriesil, Pane,
a svoje poklady si nám odložil na nebesiach.
Odložte zármutok, bratia, sestry,
veď Kristus nám pokoj zanechal.
Veseľte sa národy! Nech vaša výprava neklesá.
Dvíhajte ruky k nebu a vzývajte Boha!
Nech vaše pery chvália Kráľa!
Svätý! Svätý! Svätý!
Pán Boh Vševládny, ktorý bol, je a príde!


Taká láska nerastie nikde

Taká láska nerastie nikde, akú spoznávam.
Z bolestnej smrti, z krvi Krista Božie srdce mám.
Nové stvorenie som ja, Ty si ma zamiloval prvý.
Som jedna z mnohých, ktorých Boh poznal,
vyvolených v Kristu Ježišovi.
On je pravý Kráľ, môj ženích.
Takáto láska nemá hraníc.
Lebo Boh za nás a svätí za Boha.
Len jeden je Duch, ktorý nás spája. Amen!


Viem, Pane, Ty si môj Boh

Viem, Pane, Ty si môj Boh.
Ty si nás učinil, Tvoji sme,
Tvoj ľud, ovce Tvojej pastvy.
Do Tvojich brán vchádzame,
s vďakou a chválospevom na Tvoje nádvoria.
Ďakujeme a dobrorečíme Tvojmu menu,
lebo si dobrý, Pane, a Tvoja milosť trvá naveky
a Tvoja vernosť z rodu na rod!
(pieseň, inšpirovaná Ž,100,1-5)


Buď zvelebený, navždy milovaný Pán

Buď zvelebený, ó navždy milovaný Pán!
Pozdravuje Ťa ľud Siona, Boh náš!
Sláva Ti a chvála večná, ó zbožňovaný Pán!
Ty si náš pokrm z neba, Ty jediný sýtiš nás!
Len Tvoja živá voda, ó Pane, nami preteká.
Stenami srdca sa rynie Tvoja láska.
Tvoj Duch nás bez prestania, ó Kriste, objíma.
Hosana na výsostiach! Pán Zástupov prichádza!
Hosana na výsostiach! Boh náš!