Únor 2016

Prečo hneď smrť?

28. února 2016 v 20:18 | adina christie |  Žalospevy
Prečo hneď smrť?
Už niet kedy na modlitbu.
Načo sa predčasne radovať malej iskre,
keď sme nezapálili horu?
Prázdne ruky vysielali plané nádeje,
pery neostrili svojho meča,
aby rozkázali nepriateľovi ustúpiť
a vzdať sa...
V Tvojom mene, Pane, sa diali zázraky!
Nech nečakajú viac, poveď ma v Tvojej moci!
Je ich tak veľa, zmrzačených, bez ducha života!
Veď si neumieral nadarmo,
ale si nás ľúbil nesmiernou láskou!
Svojou smrťou si smrť zabil,
Tvojimi ranami sme uzdravení...
Umierajú ľudia,
chcem to zastaviť, ale neviem ako.
Ale, či sú spasení???
Nechcem, aby zahynula, čo i len jedna duša!
Čo robiť, Pane?!