Leden 2016

Výstup na horu

21. ledna 2016 v 14:41 | Adina Christie |  Malé príbehy života
Je načase hovoriť. O Bohu, o Pánovi Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom. Nech nič nie je skryté, tak ako sa svetlo nemôže skryť, pretože jeho podstatou je svietiť. Nebudem premýšľať o tom, či som k tomu povolaná a či nie, či mám niečo, čo je hodné dávania a či nie. Je tu len jedna nevysloviteľná túžba hovoriť o Ňom a nenechávať si to pre seba, napriek okolnostiam, napriek mnohému zneistievaniu, či spochybňovaniu zo strany zlého.

Dnes začnem snom, ktorý som mala ráno a chvíľu som nechápavo krútila hlavou nad ním, až kým sa mi nerozjasnilo svetlo a neuvidela som jasný odkaz od môjho Pána Ježiša Krista. Snívalo sa mi, že som prišla na akési miesto, kde som stretla sestru, myslím, že to bola práve moja sestra pokrvná a tiež, úžasným Božím riadením aj moja sestra v Kristu. Povedala mi na uvítanie čosi ako: Pozri sa, tak toto tu máme. Ja som sa pozrela, ani nie s ktovie akým nadšením a odpovedala som v rámci vlastného zajatia čímsi všedným, obecným, až nudným, niečo v zmysle: Pôjdem ako ma Boh povedie. Toto bolo také pohŕdavé a náboženské ako to malé b v slove boh, ktoré som opravila na veľké.

A hneď som začala liezť na kopec potiahnutý asfaltom. Celkom mi to išlo. Trochu mi síce vadilo, že mám na sebe najnovšie rifle a čižmičky, absolútne nevhodné na horolezectvo, ale vnímala som, že oblečeniu ani veľmi nevadí lezenie po kopcoch, že je to nepodstatné. K zlomu došlo, keď sa náhle vypli bezpečnostné opatrenia, ktoré som síce dovtedy vôbec nevidela, ani nevnímala, ale ich vypnutím som cítila, že som prišla o všetku možnú oporu, ako pri výstupe, tak hlavne pri zostupovaní. Pri pohľade nadol som videla priepastnú výšku a premýšľala som o tom, že sa nemám čoho zachytiť, takže pri zostupe celkom iste spadnem. Pád z takej výšky nemám šancu prežiť.

Neviem ako to skončilo, lebo som sa zobudila. Naozaj na mňa tento sen urobil dojem a pýtala som sa Pána, čo mi chce povedať. Najprv som nechápala, o čo v tom sne ide a tak som si sen premietala pri raňajkách v duchu. Zamerala som sa na detaily a keď som sa dostala k tomu miestu, keď sa vypli zabezpečenia, hneď ako prvé mi prišlo na um: Nemáš Božiu výzbroj! A potom to Pánovo: Bezo mňa nemôžete nič robiť!

A ešte niečo, Pán Ježiš ma miluje; nedovolí, aby som si udrela nohu o kameň bez toho, aby ma na to upozornil, že mi to akútne hrozí. Ďakujem Ti, Pane! Sláva Ti a chvála naveky!
**********************************************************************************************************************************************************

Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.
Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.

Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.

Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti

a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja.

A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.

A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie,

modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých,

i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia,

za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.
Ef.6,10-20