Říjen 2013

Nepýtaj sa

10. října 2013 v 19:26 | Adina Christie |  Žalmy
Asi šaliem, asi lietam,
asi som naničhodná bytosť,
môžbyť, že vzácna perla
v Kristovi, Kráľovi kráľov.
Asi som ukrižovaná s Tebou,
ospravedlnená Tvojou krvou,
a možno som vyzdvihnutá do nebies
k Tebe, Pán môj!
A koľko otázok mi kladie myseľ?
A koľko odpovedí má srdce
v mojej hrudi, Duch Tvoj,
pečať mojej viery?
Nepýtaj sa a ver mi, vraví moje občianstvo
v kráľovstve Božom.
Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch,
kam im rozkázal Ježiš,
a keď Ho uzreli, poklonili sa Mu;
niektorí však pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im:
Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy,
krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého
a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.
Ajhľa, ja som s vami po všetky dni,
až do konca sveta. [Amen].

Mt 28,16-20