Duben 2013

Prečo práve ja?

26. dubna 2013 v 20:18 | Adina Christie |  Zamyslenia
Otázka v názve je silne egoistická. Neveríte? Viem, poviete si, že túto otázku si zväčša kladieme vo chvíli, keď sa nám všetko rúca a nám sa zdá, že všetko a všetci sú proti nám. Tak vidíte, sebaľútosť je najväčším a najusvedčujúcejším dôkazom našej sebalásky a egocentrizmu. Naproti tomu existuje aj taká tichá vnútorná otázka, keď sa nám extrémne darí, keď sa už cítime o niečo viac, než tí druhí, ktorí nám nesiahajú ani po členky. Tu sa sebaláska už miesi s pýchou, s pocitmi veľkosti, ktorú začíname skúmať práve touto otázkou: Prečo práve ja? A tak sa v jednom prípade odvolávame na nepriaznivý osud a v druhom na šťastnú hviezdu, akési predurčenie sudičiek.
Tak sa mi zdá, že svet plodí dennodenne haldy nešťastných, ľudí, hlboko koncentrovaných do svojho vnútra, do svojej bolesti, otvorenej rany a na druhej strane opäť plodí ľudí, zdanlivo šťastných, ktorým nič nechýba ani po materiálnej stránke a navonok ani po duchovnej stránke. Títo sú však podobne koncentrovaní do svojho vnútra a stavajú okolo seba neviditeľné opevnenia proti neprajnému svetu. Obaja sú však v totálnej neslobode prijímať svoje momentálne postavenie voči svetu v pokore, ktorá nepozná sebectvo, ktorá dokáže byť slobodná aj vo väzení. Pravda, teraz nehovorím o výnimkách z tohoto pravidla, lebo výnimky vždy boli, sú a budú.
Ja som si kládla celý život túto obligátnu otázku, že prečo práve ja, a nenašla som odpoveď niekoľko desaťročí. Napríklad: Prečo práve ja musím žiť s alkoholikom? A dávala som si odpovede typu: Lebo aj tvoj otec bol alkoholik, teda si išla nevedome po vzore svojej matky. Čo bola samozrejme blbosť, lebo príčina toho, prečo, bola hlboko vo mne, keď som si trebárs nevšímala výstražné signály už za slobodna; keď som dávala voľný priechod ďalším a ďalším zlyhaniam ohľadom alkoholizmu môjho muža, atď, atď. Bola to reťaz, ktorá pevnela rokmi a nešlo ju roztrhnúť nijakým činom.
Ďalšia otázka toho istého znenia prišla úplne prirodzenie cez ochorenie mojich troch detí, ktoré sa narodili zdravé, ale zničoho nič začali mať zdravotné problémy, nad ktorými lekári krčili plecami a liečili ich len naoko, lebo liečili jednotlivé symptómy, keďže diagnóza im dlho unikala, čím sa ich stav rapídne zhoršoval, zvlášť u najmladšieho syna. Práve vďaka akútnemu zhoršeniu jeho stavu, bol hospitalizovaný a tak sa konečne určila jeho diagnóza, a neskôr aj diagnóza jeho súrodencov ako zlyhávanie obličiek. Je to dlhý príbeh, kde sa vylialo z mojich útrob mnoho sĺz a ostala iba nemá otázka: Prečo práve ja? Myslela som si spočiatku, že som prekliata, že moja rodina je prekliata, pričom som ani poriadne nechápala význam tej podivnej príčiny, o ktorej som si myslela, že : ona za to môže! Ale nemohol za to nik a ak aj existuje nejaká hlboká príčina toho, čo sa mojim deťom stalo, tu na zemi sa to iste nedozviem.
Ale dnes, keď mi tak náhle prišla pod ruku otázka v titulku, som opäť vytiahla niečo, čo ma ničilo celé roky, až kým som po mnohých iných súženiach a tiež, finančnom kolapse, nezačala volať k Bohu. Aj keď sa to zdá akokoľvek neuveriteľné, Boh ma vypočul a ujal sa ma, vzal moju zjazvenú dušu do vlastných rúk a vdýchol do nej nový život, dal mi svojho Ducha, lebo som uverila v Neho, lebo som túžila po Ňom celou svojou bytosťou a moje srdce očakávalo záchrancu, môjho Spasiteľa Ježiša Krista. On sa stal mojím životom v pravde a v úžasnej slobode od sveta, ktorému som otročila celý život. On ma učí ako žiť v pravde, poznávam v Jeho Duchu Božie tajomstvá. Naučil ma nehľadieť na seba, ale vždy len na Neho, lebo On je láska, ktorá sa obetovala za nás: Ján 3,16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.