Únor 2013

Moje cesty nie sú tvoje cesty

24. února 2013 v 15:45 | Adina Christie |  Žalmy
Prečo už nechodíš so mnou?
Prečo máš hlavu stále v oblakoch?
Hovorím s tebou, ale ty sa dívaš cezo mňa,
akoby som bol len vzduch.
Som prestrašený a hľadám Ťa,
odišla si mi, neznámo kam.
Hovoríš mi, že Pán je s tebou.
Ja chcem však späť tú, ktorú som miloval.
Neverím, že v tebe Božie srdce drieme.
Niekto ťa zaiste zmanipuloval.
Písala som ti dávno, že si moja najväčšia láska.
Viem, nečítal si to, ten list som schovala z trucu k tebe.
Potichúčky som trestala samu seba,
no teba som vytrestať chcela.
Za všetko, čo si mi povyvádzal,
okúsil si moje vyvádzanie.
Už som ťa o odpustenie prosila.
A niekedy mi je odpustené,
niekedy mi opäť neodpustíš,
to, čo si mi už odpustil.
Však Boh mi odpustil raz a navždy každý môj hriech,
lebo som uverila v Ježiša Krista, môjho Pána.
Pýtaš sa, kde som odišla?
Prečo ma neberie tvoje rozprávanie?
Prečo mi je divným zabávať sa
a prečo len Pána spomínam pri každom rozhovore?
To ti je zvláštna história,
veď aj mne sa zdalo, že snívam.
Taký je predivný svet, v ktorom žijem!
Také je krásne tajomstvo Božie,
ktoré mi môj Pán otvára.
Mne bolo kedysi tiež zavreté všetko
a o Boha som sa vôbec nezaujímala,
pokým ma zvieral svet v obruči otroctva,
a v jeho hriechu som sa ponárala.
Ale potom sa ma dotkol JEŽIŠ!
Ako sa ťa dotkol?! Kričíš na mňa.
Pán Ježiš roztavil moje kamenné srdce
a svojho Ducha vložil do mňa.
Mäsité srdce Boha v mojom vnútri!
Vtedy som uvidela Krista a uverila, že On umrel za mňa,
On ma vykúpil a dal mi svoje spasenie.
Odvtedy plačem šťastím, že som chrámom živého Boha.
Pochop, môj Boh si ma oddelil pre seba!
On je svätý a preto aj ja musím byť svätá,
ako môj Kristus, ktorý ma položil do svojho kráľovstva.
To sú len rozprávky. Prestaň tárať!
Ja nikdy neprestanem hovoriť o mojom Pánovi!
Ale ty sa raduj tiež, lebo ten, kto má v sebe Krista,
v Ňom sa posväcuje jeho rodina,
aby bola Pánovi svätá k Božiemu dielu.
Ja nič nechcem, len aby sme sa s Pánom veselili,
Božou láskou sa opíjali a dali mnohým milosť za milosť,
a podľa Písma: aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti; aby ste boli naplnení všetkou plnosťou Božou. Ef 3,16

Oneskorená pošta

24. února 2013 v 15:32 | Adina Christie |  Žalmy
Každý deň mi príde oneskorená pošta.
Vtedy si srdce otvorím a prečítam si slová:
Môjho Boha velebím, môjho Krista chválim,
ktorý zem utvoril, vodami ju oddelil od nebies.
On, ktorého Duch sa vznášal nad vodami,
keď ešte nebolo nič, len pustý obraz budúcich vecí,
ktorý zaplnil životom, farbami, aké dovtedy nikto nevidel.
On, ktorého slovo je naplnené Božou mocou
postaviť, aby stálo, čo bolo Bohom vypovedané.
On, ktorý z výsosti nebies prišiel na zem
a skrze vlastnú krv, vyliatu za hriešny ľud,
ukázal nám svoju nesmiernu lásku a milosrdenstvo
a dal nam spasenie, aby sme vierou dosiahli večný život.
Taký si, Pane Zástupov, náš vládca, kráľ kráľov,
veľkosťou nesmierny, láskou navždy rozdaný,
krvou Syna zapísaný v srdciach Tvojho ľudu.
Veď si nám dal svojho Ducha, Božiu pečať tým, ktorí uverili,
aby si bol v nás a my v Tebe, Pane, odteraz až na veky,
v Bohu, Kristu Ježišovi. Sláva Ti, Bože!

Problémy storočia?

18. února 2013 v 13:44 | Adina Christie |  Zamyslenia
Extrémne rozdiely medzi svetom biedy a chudoby a astronomickým bohatstvom jednotlivcov, sloboda zla, ktorá sa tvári ako dobro, nejasná pravda, zahmlievanie skutočnosti, verejný súhlas s páchaním ohavností, či privieranie očí nad prevrátenosťou hriešneho sveta; hľadanie styčných bodov a z toho vyplývajúce kompromisy, či už sveta politiky, náboženstva; Jednoducho, svet sa tvári, že podporuje mier a všetko robí pre zvrátenie hroziacej katastrofy, či je to vojna alebo iný druh revolty, teda naoko buďme priatelia, to ostatné v zákulisí. Pravda, mnohí si začínajú všímať znamenia časov a cítia sa v ohrození.
Zakaždým však pribehne niekto múdry s vysvetlením a znepokojujúce šteklenie v srdci, je opäť zamietnuté pod koberček. Dnes je svet médií, všetko, čo sa povie alebo napíše, má dopad na vedomie ľudstva, ktoré je manipulované s neuveriteľnou presnosťou zasiahnuť cieľ. A čo budem vypočítavať to, čo každý vie, hoci má na to svoj "vlastný" názor. Ja poznám jeden závažný problém, a to, nielen 21. storočia ale minimálne dvoch tisícročí po Kristovi. Je to neznalosť Boha. Nechuť Ho spoznať, odmietnutie. A prečo by sme Ho mali poznať? Čo sme na hlavu?
Veď je 21. storočie, doba najväčšieho rozmachu techniky, kráľovstvo počítačov, takmer všetko je možné, všetko sa dá zistiť, všetko sa dá kúpiť, všetko sa dá vysvetliť. Všetko, okrem lásky. Nepovedala som sexu, to nie je láska, je to len telesné harašenie. Má to svoje miesto v ľudskom živote, v manželstve, ale človek si z toho urobil hobby, a neraz skončil závislý na zážitku, ktorý mu opantal mozog a začal vyhľadávať jeho zvrátenú podobu, ktorú ponúkajú médiá ako teplé rožky a zadarmo. Láska, ktorú nám predstavil Boh, nie je zo sveta.
Boh nám priniesol lásku, ktorá nás vyslobodí z každého zajatia a vovedie nás do pravdy. On sám je láska, ktorá samu seba vydala smrti, aby nikto neumrel, ale aby každý, kto v Neho verí mal večný život. Takto nás nesmierne miluje Boh. On stojí o každého človeka a ponúka mu vyslobodenie z otroctva sveta. Ježiš Kristus, Syn Boží, vzal na seba všetky hriechy sveta, tvoj, môj, každého. A nechal sa s nimi pribiť na kríž, lebo taká bola vôľa Otca na nebesiach, aby obetoval svojho nevinného Syna, lebo jeho obeť jediná dokázala vzbudiť odpustenie hriechov a ospravedlniť človeka pred Bohom. Smrť(hriech) už nepanuje viac nad človekom, ktorý verí v Ježiša Krista, svojho Spasiteľa; Naopak, vzkriesením Krista, každý, kto verí v Neho, má nádej večného života.
Áno, viem, čo trápi mnohých. Aj by uverili, ale je to také neuveriteľné; aj by uverili, ale nezožali by výsmech od priateľov? Aj by uverili, ale predsa, svet má úplne iný pohľad na vec; svet si vytvoril náboženstvá a rôzne náhrady duchovného života, len siahnuť a vybrať si. To, čo chce svet, ja tiež môžem. Ale to, čo svet nenávidí a čomu sa smeje, prepáčte, to jednoducho neprijímam. A už vidíme, ako sa veci majú. Na jednej strane je neochota skúmať vec srdcom, na druhej strane nesloboda v diktátorskom svete, ktorý ti diktuje, čo sa nosí a čo je smiešne, blbé. Teda vieš si to zdôvodniť a okrem toho ti ide o tvoj vlastný pokoj, dokonca o tvoj krk.
Ale, stojí ti to za to, byť manipulovaný svetom, byť v nepravde, v neslobode, ak by si len na okamih pripustil, že svet sa už dlho nezohreje a bude musieť prijať Božie rozhodnutie, Jeho súd, ktorý vrhne na zem z ničoho nič, možno, keď budeš práve rozjímať nad nesmrteľnosťou mravcov pri šálke kávy? Lebo všetko je márnosť, ak nepoznáš Boha, ak si nespoznal milosť Ježiša Krista, ktorý svoje dielo na zemi už vykonal a volá ťa domov. Toto tu nie je tvoj domov. Ale, budiš, nechaj si ho, ak na ňom tak lipneš, hoci vieš, že je to len prach. Keď príde Kristus, ako o Ňom píše Biblia, kde by si chcel byť? Na Jeho strane, aby ťa uchvátil do nebies, alebo na strane zlého, nositeľa beznádeje a večného, neuhasiteľného ohňa?