Červenec 2012

Údolie života

29. července 2012 v 21:55 | Adina Christie |  Žalmy
Odpusť mu a daj mu slobodu robiť to, čo chce!
Nech ide a prelieva nádoby sektu,
nech jeho útroby plačú slzy,
pijanské orgie dovoľ mu!
On, oslobodený raz cestu nájde z otrockej zemi,
po mori prejde a bude suchý,
na púšti bude zbierať mannu, chlieb vyvolených,
nech sa nebojí a neplače vinný, keď uzrie slávu Božiu!

Duch Boží prehovoril! A či rozumiem Mu?
Len ťažko, tak ťažko!
K perám mi prikladáš zrkadlo,či žijem,
či sa zarosí moja podoba na ňom...
Prerývaným dychom ti odpovedia moje vzlyky,
bľabocem, chcem na ruky, nie ja, Tvoje dieťa vo mne,
este mu nedorástli krídla, tak často sa krčilo k zemi,
ohnula sa šija človeka pod vládou nepriateľov.
Si oklamaná! Hovori Pán môj. Mne sa skloň k zemi!
A tvoja šija ostane pružná, ako mladý prútik sa ohne
a vzápäti sa vyrovná, aby si vzdal slávu Bohu!

Nazývaš ma novým stvorením, naozaj, ešte ma miluješ?
Či ešte dotyky, ktoré cítim, sú Tvoje a nesníva sa mi?
Všetko je Tvoje, Pane, však zlý mi zapcháva uši,
na oči mi sadá spánok a keď sa prebudím, pozeráš sa vyčítavo...
Nevidím, oslepla som náhle, sedím na rohu uličky
a volám hlasno, nie ja, zúfaly rev v mojej hrudi,
dravé zviera v klietke: Ježišu, Syn Dávidov! Ježišu, Syn Dávidov!
Čo chceš, aby som ti urobil? Aby som videl, Pane!

Chcem sa prebudiť!!! Upratať si izbičku a vymaľovať na bielo...
Ešte dokedy mi bude zle? Dokedy bude omdlievať toto telo?
Sníva sa mi už niekoľko dní krásny sen:
Prišla som do údolia života, vítali ma naši.
A všetci boli oblečeni v kráľovskom odeve.
Krista si obliekli a vraveli mi, sestra. Boli takí nádherní a žiarili im tváre.
A prišli aj cudzí a stali sa z nich nové stvorenia.
Pochopila som: Toto je moja Božia rodina!
A kto su tamtí, ktorí ma čakajú doma?

Kto je moja matka a kto sú moji bratia, moje sestry?
Hľa, tu sú: Zrodení z Krista, Jeho krvou skropení!
Niet domova na zemi a spolu s Kristom niet kde hlavu zložiť,
iba v Ňom prebývať, ako aj On prebýva v Otcovi,
kráľovstve Božom, ktoré nám pripravil On,
ktorý si nás zamiloval prv, než sme Ho poznali,
On, ktorý život dal za nás a vykúpil nás, aby sme neumreli,
On ktorý nás povolal do slobody,

On jediný je Pravda a Život!
Jemu sláva naveky! Sláva môjmu Kristovi!
Amen

Choď a povedz všetkým

17. července 2012 v 23:13 | Adina Christie |  Žalmy
Choď a povedz všetkým, že Ja, Tvoj Boh,
som ťa navštívil, keď si spala.
Povedal som ti: Splním ti všetko, čo som sľúbil
a vstal som z trónu svojho,
v kráľovskom šate som prešiel tvojím telom
a spečatil navždy svoju vôľu,
ktorá bola, aby si sa mojou stala.
Ale ty si neuverila a nespoznala svojho Boha,
hľadala si tváre, kto sa zjaveniu najviac podobá.
A tak som ti hodil jednu z podobizní do blata,
aby si konečne obrátila svoju tvár k Bohu.
Razom si zažiarila ako fakľa,
áno, stačil ti odtieň môjho mena,
Kristom sa menovala tvoja láska,
tvoje dlhé prechádzky so mnou boli toho dôkazom...
Však iba odvar slabý bol tvoj cit, ktorý si ku mne mala,
lebo by si už nehľadala nič, veď si mala Boha.
Nechal som ťa svojim vidinám, choď,
však cesta naspäť bude ťažká!
A bola. Šesť rokov a padala si na dno nasiaknutá svetom.
Priezračná hladina ťa neudržala.
Tvoje znovuzrodenie bolo ťažkým pôrodom.
Vtedy si naozaj uverila, že JA SOM!
Anjeli sa radovali z teba, bola si mojím drahým dieťaťom.
A už si dievča, dospelosť ťa čaká...
Povedal som: Buď v mojej láske, ako som Ja v tvojej!
Choď a povedz všetkým:
Ja, tvoj Boh, som prišiel na zem, aby som ťa spasil!
Umrel som za teba a odpustil som ti všetky hriechy,
zmiloval som sa, aby si neumrel, ale aby si mal večný život!
Božie kráľovstvo sa priblížilo!
Verte evanjeliu Ježiša Krista!
AmenŠípková Ruženka

17. července 2012 v 20:44 | Adina Christie |  Žalmy
Ako zjav si pre mňa, moja malá Šípková Ruženka!
Všimla som si tvojho šatu, lupene ruží vôkol drieku,
lupienkami si obrastená, spanilá kráska, Pánovo dieťa!
Ach, zlé sudičky ti nasúdili choroby, naštrbili jemnú krásu.
Však ten, čo má zrak, rozšírené oči srdca,
uvidí krásu nesmiernu a na ústa ťa pobozká...
Ešte čakaj, milovaná, drahá, na tvoj čas milosti.
Milosti Pán si príde po teba, pravdivý v láske, pravdivý do života...
Ako si sa krásne ustrojila, Šípková Ruženka!
Tvoje nádherné havranie vlasy, ach, dala si ich do uzla,
dala si im tvary vznešené, kráľovské lokne, spony, desiatky spôn.
Hladila si šaty ružové a myslela si na bontón,
aby ani jednej vady na nich nebolo, veď si chcela byť krásna.
Viem, o niečo menej ako nevesta, veď aj ty túžiš byť nevestou,
kráľovi, ktorý ťa prvý na pery pobozká,
ten bude tvoj, lebo si blahoslavená,
ruža, ktorú posadil Pán,
nádherný, nad ktorého väčšieho niet!

Nevesta bola krásna

15. července 2012 v 14:35 | Adina Christie |  Nostalgia
Nevesta bola krásna a ženích bol elegantný. Boli vznešení. Rozhodli sa niesť bremeno jeden druhého, byť vždy tam, kde je ten druhý. Láska sa tak rozhodla už dávno. Dnes je však deň spečatenia ich lásky manželským sľubom. Viem iste, že Boh ich veľmi ľúbi. Nič nechcem písať, len si rozliať srdce. Lebo som naplnená Božím Duchom, akoby som bola na kresťanskom stretnutí.
Nevedela som, že sa to stáva aj mimo, teda vo svete. Že by mi bolo dané prežívať Pána niekde, kde ani nečakám, že by tam Pána niekto poznal. To však nie je podmienka, aby bol Pán prítomný. Pán je vždy tam, kde sú chorí a slabí a podáva im svoju ruku, aby išli aj keď nevládzu. Dáva im svoju lásku, aby jedného dňa sa otvorilo ich srdce a Pán mohol vojsť s veľkou slávou a spevom anjelov.
A naozaj boli pozvaní samí blízki ľudia, priatelia, mnoho chorých, ktorí majú diagnózu zlyhávanie obličiek, teda sú na dialýze. Niektorí nosia transplantovanú obličku vo svojom tele, aby mohli ďalej žiť, snáď trochu lepšie a kvalitnejšie ako dovtedy, kým ju nemali. Sú skoro ako bratia, všetci, a možno raz budú súrodencami v Kristu Ježišovi. Dúfam v to, lebo ich milujem. Aj tých, ktorí sú mi najbližší, aj tých, ktorým viem len meno. Všetci trpia rovnako. Všetci sú milovaní nášho Pána Ježiša.
Nehovorím to len tak, v nejakej eufórii z vydarenej zábavy. Mala som vďaka Pánovi vo svojom srdci všetkých svadobných hostí, ktorých bolo okolo tridsať. Kráľovská výzdoba a hostia. Nádherný kontrast medzi krásou vonkajšou a bohatstvom vnútra, ktoré sa hromadilo v našich srdciach skrze Pána. To hovorím ja, ktorá som si to uvedomila. Viem, že mnohým to znelo oveľa prozaickejšie, lebo veď, svet je svet. Skúsim vymenovať, čo by sa mohlo na tejto slávnosti Pánovi ľúbiť z jednoduchého dôvodu: ľúbilo sa to aj mne, a ja som Jeho.
Ak by ste teda čakali nejaké tradície typu: niečo staré, alebo redovi a následne únos nevesty, nič také nebolo. Všetky tradície boli dôkladne polámané a bol zachovaný jedine prípitok, inak žiadny alkohol, žiadne víno, či pivo. Bola živá hudba, samé "evrgríny", veľmi dobrá nálada. Premýšľala som, nakoľko sa môžem v Pánovi do toho zapojiť, totiž do tanca, totiž mi ani nebolo nejak do tanca, však aj kríže ma boleli, aj kĺby ma ledva nosia... Potom som zistila, čo mi Pán povedal: zapoj sa naplno! Wow!
Tak som sa prestala trápiť dilemou, či sa baviť, či nie, na svadbe mojej jedinej dcéry. Všetko ostatné by bolo pokrytectvo. A tak sme sa vznášali vo sfére lásky, tam, kde už Pán utiera slzy a objíma svojich milovaných. A Pán dal aj mne túžbu objať, či pohladiť, bez slov vnímať Jeho moc, ktorou nás predivne položil do tejto rozprávky, pravdivej ako je život v Kristovi Ježišovi. Ďakujem a chválim Ťa, Pane! Znovu si mi ukázal svoju milosť, ktorá je taká nesmierna, že ju nepodchytí žiadny človek, nie bez Ježiša Krista, môjho Boha. Sláva Ti Bože!

Transplantácia srdca

9. července 2012 v 20:25 | Adina Christie |  Dotyky
Prežila som Boží dotyk. Nebol to obyčajný dotyk, bola to nadprirodzená transplantácia srdca. Boh jednoducho vytrhol zo mňa moje kamenné srdce a vložil na to krvavé miesto svoje Božie srdce. Ešte stále zo mňa trčia drény. Áno, srdce sa prijalo, bije mocne, vyliala sa v ňom láska Krista, Jeho nekonečná milosť. Echo srdca vykazuje jasné známky Božieho Ducha. EKG je zbytočné, jeho amplitúda sa nedá zakresliť, krivka je taká hustá, že lekár by sa chytal za hlavu. Ale nie môj osobný lekár, ktorý je mojím Bohom.
On vie ako pracuje srdce, ktoré je z Boha vložené do človeka. Toto srdce ťahá bremeno veľmi ťažkých rozmerov, lieči a uzdravuje, učí a dáva poznanie, vyslobodzuje z jarma, dáva slobodu v Duchu a pravde. Toto srdce má vedomie Boha. Toto srdce si pamätá evanjelium Pána Ježiša Krista, Jeho dobrú zvesť. Toto srdce je za Krista, za večný život v Ňom,.Nevyhľadáva svet, lebo je Božie, lebo staré už umrelo, lebo Kristus umrel za naše hriechy a zvíťazil nad smrťou, aby každý kto uverí mal večný život. Duch Svätý je môj zasľúbený život, môj Kristus, môj Boh!
Nikto nie je Boží, ak nemá Božie srdce.
Jan 14,6
"Ja som tá Cesta, Pravda i Život!" povedal mu Ježiš. "A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa.
A ten, kto má Božie srdce nemôže ísť širokou cestou, lebo pre neho pripravil Pán úzku cestu, po ktorej je možné ísť iba s Kristom. Kresťan sa neraz zmieta na rázcestí, na ktorom je ľahké odbočiť na nesprávnu cestu. Prečo sa to deje, keď nás vyučuje sám Boh? Pre našu pýchu, pre našu "schopnosť" ísť sám s vierou v samého v seba. A teda, keď nepočúvame jasné slovo Pána, nenechávame rozsudzovať Ducha Svätého o tom, čo je a čo nie je pravda, Boh odvráti svoju tvár a dá súhlas: choď tam, kde sa ti páči! Rob to, čo si myslíš! Počúvaj ľudí, ktorí ti dávajú lahodnú stravu a ktorí ťa vedú do skutkov, ktoré od teba nežiadam. A vráť sa, keď si spomenieš na svoju prvú lásku. Lebo ja som ti dal príkaz milovať!
Mar 12,30
A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie.
Mar 12,31
A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet.
Toľko lásky, koľko som jej pocítila od Pána, som nikdy nikde nenašla. Ona je nesmierna, ona má úžasnú moc oživovať, uzdravovať. Láska prikrýva množstvo prestúpení. Láska sa obetovala za nás, aby smrť nepanovala viac, ale aby sme mali večný život. Láska je rozliata v našich údoch skrze Neho. Mali by sme žiariť láskou, no vidíme často, že to tak nie je. Priznávam, nežiarim. A čo poviem, možno nie je z Ducha, verím však, že je: Verím, že láska v nás je v procese prepaľovania zlata, ktoré obsahuje ešte mnoho prímesí. Je to ako sedemkrát prepaľované zlato, na konci bude čisté ako Boží prameň, v ktorom sa cizelovalo. Toto je ten klenot, ktorý pristane Bohu.
Rim 8,35
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč?
Rim 8,39
ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
( vybrané z dokumentov 17,4,2012)

Tajomstvá Božie

7. července 2012 v 23:44 | Adina Christie |  Zamyslenia
Už len samotné slovo tajomstvo je obostrené rúškom tmy. A všetko čo sa otvorí, prenikne svetlo. Stáva sa zjavným to, čo sme dovtedy nevideli a nevedeli o tom, že existuje. Lebo tajomstvo už má takú podstatu, že keď prenikneš do neho, prestáva byť tajomstvom. Stáva sa poznaním neznámeho, zjavením pravdy.
Boh je naozaj pre mnohých tajomný, mystický, bájny. Svet a hlavne moderná doba sa postarali o to, aby sa Božie tajomstvá odkladali do ríše legiend a azda tak trochu do histórie, ktorú si podmanili historici. Zovšednelo teda ľudu to, čo je na Bohu vznešené, to čo vyvyšuje Boha vysoko nad úroveň sveta a robí Ho nebeským Veličenstvom, zároveň však absolútnym Vládcom neba a zeme. A tak navonok zanikla sláva Bohu, pretože svet si zvykol dávať Boha na posledné miesto a tváriť sa pritom, že je to miesto, ktoré dáva človek dobrovoľne a to by sa malo Bohu ľúbiť, lebo je to v ich očiach zbožné.
Poďme sa teraz pozrieť na jedno tajomstvo, o ktorom Boh povedal asi toto: " Hľa, Ja vytrhnem kamenné srdce ľudu a na to miesto im dám svoje mäsité srdce. Do sŕdc im vpíšem svoje zákony. Budú mi ľudom a Ja im budem Bohom. A budem sa medzi nimi prechádzať."
Nádherné a neuveriteľné, až kým človek nepochopí. Ale ako má pochopiť niečo také, pre tento svet, priam bláznivé a šialené? Darmo sa bude vnárať do hĺbok týchto slov, darmo bude hľadať kľúč, aby odomkol zamknuté dvere, nebude vlastniť to, čo je Božie. Až kým...
Jedného dňa stretol človek Božie Slovo, ktoré k nemu hovorilo ústami iného človeka. Človek počúval a išiel ďalej, tak ako mával vo zvyku, či už za robotou, alebo za svojimi, domov, alebo do samoty svojej duše., ubiedenej a uplakanej pre mnohé a ťažké bremeno. Od chvíle, keď k nemu hovorilo Božie Slovo, však už nebol sám. Bytostne cítil, že sa niečo deje v jeho srdci. Ešte nechápal, že ono slovo sa ako semiačko zasiate v srdci zakorenilo a vypustilo výhonok. Kameň sa roztavil a tiekol olej všetkými záhybmi, komory srdca sa rozšírili láskou nevídanej sily. Odrazu človek povedal: Pane, ľutujem všetky svoje hriechy, prosím odpusť mi, lebo som uveril, že Ty si ten Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý vzal na seba hriechy celého ľudstva, aby nás ospravedlnil pred nebeským Otcom a umrel za nás na kríži, aby sme my nikdy neumreli, ale aby sme mali večný život v Tvojom kráľovstve!
Je to nesmierna milosť Božia, ktorá sa odhodlala umrieť za človeka, lebo nebolo dovtedy obete, ktorá by prikryla hriech človeka na veky. Jedine láska Božia, ktorá je spravodlivá, dokázala vytrhnúť človeka z moci zlého, teda zo smrti. Kristus zvíťazil nad smrťou tým, , že sám vyniesol naše neprávosti na drevo a zomrel s nimi. Na tretí deň však, vstal z mŕtvych a s Ním vstávajú do života večného všetci, ktorí v Neho uverili.
Toto tajomstvo je Božie a preto ho nemôžu chápať neveriaci. Pán urobil niečo, čo však preníká tmu Jeho svetlom, aby sa dostala pravda medzi ľudí. Poslal poslov do celej zemi, aby šírili Jeho dobrú zvesť, čo poznáme viac pod pojmom evanjelium Ježiša Krista, aby sa nikto nevyhováral, že nikdy o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi nepočul a nemohol obrátiť svoje srdce k Bohu. Pozoruj teda, keď chodí rozsievač a otvor si srdce, aby spadlo semeno Jeho slova na úrodnú pôdu. Aby ťa Pán vytrhol spod jarma sveta, aby ti dal svoj odpočinok, svoju nekonečnú slobodu, radosť a lásku, aká nemá obdoby nikde vo svete, jedine v Kristu Ježišovi. Sláva Bohu!

Cudzina

5. července 2012 v 14:32 | Adina Christie |  Žalmy
Nepoznala som domoviny, kým som Ťa nenašla,
Teba, ktorý si mi drahý na večnosť!
Mala som niečo, čomu ľudia vravia:
miesto, kde bývam. A vravia tomu: Moje kráľovstvo!
Nie však to miesto, kde žijem,
ktoré je vystavanou stenou nedorozumení,
ktoré je chatrnou loďou v búrke,
čakaním na lepšie, či bude a či nikdy.
Ale Tvoj odpočinok, Pane, je mi vzácny,
Tvoje svetlo pravdy, bez múrov je vystavaný,
len Tvojou milosťou, láskou, ktorá odovzdala všetko,
a stala sa mi životom v Tebe, mojím bohatstvom,
kráľovstvom vystavaným pre mňa a pre mojich bratov...
Áno, koľkých si mi dal do rodiny
a s nimi si ma láskou obdaroval,
radosťou nad všetky radosti svetské.
Len ma bolí, Pane, to nové, čo teraz vidím:
Akoby som bola v cudzine, tŕňom v päte som iným.
Tak mi povedz: Som doma s nimi?
Či pohostín som v cudzej zemi?
Či Ty chceš tak, aby som bola nikým, nikde?
Len v Tebe, Pane, naveky v Tvojej láske!
Sláva Ti, Pane!

Všetko prijímam, Pane!

2. července 2012 v 21:51 | Adina Christie |  Žalmy
Všetko prijímam, Pane,
od Teba všetko prijímam!
Aj keď si ma zavrel do žalára svojej duše,
bude mi to pekným,
bude mi cela svätým Božím miestom
a posteľ biedna mi bude záhradou,
v ktorej odpočívam.
Nebudem počítať viac dni odlúčení,
veď Ty si mi všetkým
a v Tebe nie som nikdy sama.
Tvojej láske sa navždy podrobím,
len Tvoja milosť mi bude ovocím,
na ktorom si pochutnávam.
Veď, pamätám si, ako na mňa hľadíš,
plnosť lásky v Tvojich Božích očiach,
jednou rukou ma hladíš,
druhou ma obdarovávaš
z misy, Tvojou milosťou, plnej
mi seba dávaš za pokrm.
Mne, nehodnej, sa Tvojich darov dostáva
mierou plnou, natlačenou,
až sa hanbím,
veď naozaj, nehodná som!
Ďakujem Ti, Pane, za všetko, čo mi dávaš!
Sláva Ti, Bože, sláva naveky!

Môj Boh si Ty, Pane!

1. července 2012 v 22:49 | Adina Christie |  Žalmy
Môj Boh si Ty, Pane!
Chválim Ťa a Tvoja sláva v mojej duši
sa rozprestrela ako oblak.
Lebo môj Hospodin prebýva v mojom srdci
a Jeho láska ma zarána prebúdza.
Len otvorím dvere každého dňa
a si tam, môj, veľkej slávy, Svätý.
Moje srdce sa s Tvojím objíma,
milosti dar to mojej duši.
Že nezhynula som, ale žijem v Tebe,
ktorý si mi kráľovstvom večným,
palácom nesmierneho bohatstva a Božej moci.
Lebo si ma učinil chrámom pre Teba,
nádobou Tvojmu Duchu.
Očistil si moje vnútornosti,
drahým kameňom Tvojej pravdy si povykladal cestu,
po ktorej chodím s Tebou, moja Láska,
večnosťou a kráľovským rúchom zaodiata.
Lesk Tvoj ľpie na mojej duši
a robíš ma svätým stvorením,
oddeleným Tebe naveky,
milovaný Pán môj, Ježiš Kristus!
Sláva Ti, Bože!